Scroll Top
روز تا هاوینگ بیت کوین

18 April 2024 (پنجشنبه ، ۳۰ فروردین ۱۴۰۳)

هلد بیت کوین

توضیح «هالوینگ» یا کاهش دوبرابر شدن ارزش پاداش بیت‌کوین در 13 بخش به طور دقیق:

اول: مفهوم هالوینگ بیت‌کوین

بیت‌کوین هر 10 دقیقه یک مقدار مشخصی از بیت‌کوین جدید را منتشر می‌کند. در ابتدا، این مقدار هر چهار سال یک بار به دوبرابر می‌شود. روزی که این مقدار دوبرابر می‌شود، به آن “هالوینگ” یا “هالوینگ” می‌گویند. در هالوینگ سال 2012، مقدار بیت‌کوین جدیدی که هر 10 دقیقه منتشر می‌شد، از 50 بیت‌کوین به 25 بیت‌کوین کاهش یافت. در سال 2016، این مقدار از 25 بیت‌کوین به 12.5 بیت‌کوین کاهش یافت. و در هالوین اخیر در تاریخ 11 مه 2020، پاداش به ازای هر بلاک از 12.5 بیت‌کوین به 6.25 بیت‌کوین کاهش یافت. در هالوین سال 2024 نیز، این پاداش به ازای هر بلاک از 6.25 بیت‌کوین به 3.125 بیت‌کوین کاهش خواهد یافت.

دوم: اهمیت هالوینگ بلاک بیت‌کوین

هالوینگ باعث کاهش مقدار بیت‌کوین جدیدی می‌شود که در هر بلاک ایجاد می‌شود. این به این معناست که میزان تولید بیت‌کوین جدید کاهش می‌یابد و این باعث افزایش قیمت آن می‌شود. در بازارهای عادی، کاهش عرضه با تقاضای پایدار معمولاً منجر به افزایش قیمت می‌شود. از آنجا که هالوینگ باعث کاهش تامین بیت‌کوین جدید می‌شود و تقاضا به طور معمول پایدار می‌ماند، هالوینگ معمولاً به افزایش قیمت‌های بیت‌کوین پیش از وقوع آن منجر شده است.

سوم: برنامه هالوینگ بلاک بیت‌کوین

هالوینگ بیت‌کوین بر اساس تعداد بلاک‌ها برنامه‌ریزی می‌شود و تا هر 210,000 بلاک اتفاق می‌افتد. بالغ‌ترین هالوینگی که در آینده اتفاق می‌افتد، مربوط به سال 2024 و هالوینگ بلاک 840,000 است.

چهارم: وضعیت ماینرها در هالوینگ

بسیاری اغلب پیش‌بینی می‌کنند که ماینرها پس از هالوینگ تعطیل می‌شوند. اما واقعیت این است که بیشتر ماینرها بسیار باهوش هستند و هالوینگ را در قیمت‌گذاری خود در نظر می‌گیرند، بنابراین اغلب ماینرها پس از هالوینگ ماینرهای خود را تعطیل نمی‌کنند.

پنجم: زمان برگزاری هالوینگ بیت‌کوین سال 2024

هالوینگ سال 2024 احتمالاً در آوریل 2024 اتفاق می‌افتد، با احتمال کمی ممکن است در مارس یا مه نیز اتفاق بیافتد. بالاترین تخمین ما در ابتدای این صفحه نمایش داده شده است.

ششم: تاریخ‌های هالوینگ بلاک بیت‌کوین در گذشته

در این بخش، به سه هالوینگ قبلی پرداخته می‌شود:
1. هالوینگ 2012: در تاریخ 28 نوامبر 2012 اتفاق افتاد و مقدار بیت‌کوینی که هر بلاک ایجاد می‌شد، از 50 بیت‌کوین به 25 بیت‌کوین کاهش یافت.
2. هالوینگ 2016: در تاریخ 9 ژوئیه 2016 اتفاق افتاد و مقدار بیت‌کوینی که هر بلاک ایجاد می‌شد، از 25 بیت‌کوین به 12.5 بیت‌کوین کاهش یافت.
3. هالوینگ 2020: در تاریخ 11 مه 2020 اتفاق افتاد و مقدار بیت‌کوینی که هر بلاک ایجاد می‌شد، از 12.5 بیت‌کوین به 6.25 بیت‌کوین کاهش یافت.

هفتم: محاسبه‌گر هالوینگ

در این بخش، یک محاسبه‌گر هالوینگ ارائه می‌شود که امکان وارد کردن زمان بلاک سفارشی و دریافت تخمینی از تاریخ هالوینگ 2024 را فراهم می‌کند.

هشتم: تخمین تاریخ هالوینگ بلاک بیت‌کوین تا سال‌های آتی (2028 تا 2060)

در این بخش، تخمین تاریخ هالوینگ بلاک بیت‌کوین برای سال‌های 2028 تا 2060 ارائه شده است.

نهم: پاداش بلاک بیت‌کوین فعلی

در حال حاضر، پاداش بلاک بیت‌کوین 6.25 بیت‌کوین برای هر بلاک است. زمانی که بلاک 840,000 در سال 2024 ایجاد می‌شود، پاداش به 3.125 بیت‌کوین (BTC) برای هر بلاک کاهش خواهد یافت.

دهم: جشن‌های هالوینگ بیت‌کوین

در این بخش، اطلاعاتی در مورد بزرگترین جشن هالوینگ بیت‌کوین که در آوریل در السالوادور برگزار می‌شود، ارائه شده است.

یازدهم: زمانی که همه 21 میلیون بیت‌کوین استخراج خواهد شد

همه 21 میلیون بیت‌کوین (BTC) تا سال 2140 استخراج خواهد شد، اما بیش از 98٪ آن تا سال 2030 استخراج خواهد شد.

دوازدهم: ساعت بیت‌کوین

ساعت بیت‌کوین از سال 2011 وجود دارد. در سال 2018، مالک دامنه آن را منقضی کرد. این سایت بازسازی شده و به ویژگی‌های اصلی آن بازگردانده شده است.

سیزدهم: ضروری بودن هالوینگ

هالوینگ ضروری است، زیرا این نحوه‌ای است که بیت‌کوین تامین خود را کنترل می‌کند. پس از انقضای پاداش بلاک، هزینه‌های تراکنش به ماینرها برای امنیت شبکه پرداخت می‌شود. بسیاری از محاسبات تخمین تاریخ هالوینگ از بلاک‌های 10 دقیقه‌ای برای محاسبه تاریخ تخمینی هالوینگ استفاده می‌کنند. اما بلاک‌ها تقریباً در تمام تاریخ بیت‌کوین به فواصل زمانی کمتر از 10 دقیقه ماین شده‌اند. ما از داده‌های زنده بلاکچین برای گرفتن میانگین زمان بلاک برای دو ماه گذشته استفاده می‌کنیم. سپس از این زمان بلاک (که در حال حاضر 9.3583 دقیقه بین بلاک‌ها است) برای تخمین تاریخ هالوینگ استفاده می‌کنیم. در حالی که بیشتر سایت‌های دیگر تاریخ هالوینگ را برای ماه مه محاسبه می‌کنند، احتمالاً نتیجهٔ مطلوب‌تر این است که هالوینگ پاداش در آوریل 2023 اتفاق افتاده باشد.

 

 

**تاریخ‌های هاوینگ بیت کوین – تاریخچه:**
در این قسمت، به سه هاوینگ اخیر بیت کوین خواهیم نگاهی انداخت.

**هاوینگ ۲۰۱۲:**
هاوینگ بلوک‌های بیت کوین در سال ۲۰۱۲، اولین هاوینگ بود که در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ رخ داد. بلوک هاوینگ توسط SlushPool توسط یک فردی با استفاده از ماینر Radeon HD 5800 استخراج شد.

– مقدار جدید بیت کوین در هر بلوک قبل از هاوینگ: ۵۰ بیت کوین در هر بلوک
– مقدار جدید بیت کوین در هر بلوک پس از هاوینگ: ۲۵ بیت کوین در هر بلوک
– قیمت در روز هاوینگ: ۱۲.۳۵ دلار
– قیمت ۱۵۰ روز بعد: ۱۲۷ دلار

**هاوینگ ۲۰۱۶:**
هاوینگ دوم بیت کوین در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۶ رخ داد.

– مقدار جدید بیت کوین در هر بلوک قبل از هاوینگ: ۲۵ بیت کوین در هر بلوک
– مقدار جدید بیت کوین در هر بلوک پس از هاوینگ: ۱۲.۵ بیت کوین در هر بلوک
– قیمت در روز هاوینگ: ۶۵۰.۶۳ دلار
– قیمت ۱۵۰ روز بعد: ۷۵۸.۸۱ دلار

**هاوینگ ۲۰۲۰:**
هاوینگ سوم بیت کوین در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۲۰ اتفاق افتاد.

– مقدار جدید بیت کوین در هر بلوک قبل از هاوینگ: ۱۲.۵ بیت کوین در هر بلوک
– مقدار جدید بیت کوین در هر بلوک پس از هاوینگ: ۶.۲۵ بیت کوین در هر بلوک
– قیمت در روز هاوینگ: ۸۸۲۱.۴۲ دلار
– قیمت ۱۵۰ روز بعد: ۱۰۹۴۳ دلار

تأثیر در بازارهای مالی: در بازارهای معمولی، کاهش عرضه در حالی که تقاضا ثابت باقی می‌ماند معمولاً منجر به افزایش قیمت می‌شود. از آنجا که هاوینگ تأمین بیت کوین‌های جدید را کاهش می‌دهد و تقاضا معمولاً ثابت است، هاوینگ معمولاً پیش از برخی از بزرگترین افزایش‌های بیت کوین قرار گرفته است.

 

نمودار تورم بیت کوین: در نمودار زیر، می‌توانید نرخ تورم بیت کوین در هر دوره را مشاهده کنید. هر هاوینگ باعث کاهش نرخ تورم بیت کوین می‌شود. خط نارنجی نمایانگر نرخ تورم بیت کوین در دوره موردنظر است، در حالی که خط آبی مجموع تعداد بیت کوین‌های صادر شده را نشان می‌دهد.

هاوینگ و کنترل تولید: هر هاوینگ، با نصف شدن پاداش ماینرها، تأثیر مستقیمی بر تورم بیت کوین دارد. اگرچه سقف عرضه ۲۱ میلیون بیت کوین به طور صریح در وایت‌پیپر ذکر نشده است، اما ناکاموتو ساتوشی در اسناد مختلف به مکانیسم‌هایی اشاره کرده است که طراحی شده‌اند تا تولید بیت کوین جدید را کنترل کنند. این تدابیر محافظتی باعث استحکام اقتصاد بیت کوین و جلوگیری از تورم زیاد می‌شوند، که یکی از مزیت‌های اساسی این ارز دیجیتال است.

 

تخمین های تاریخ نصف شدن 2028 تا 2060

Halving Year Estimated Date (UTC)
2028 Halving April 10, 2028
2032 Halving April 14, 2032
2036 Halving April 18, 2036
2040 Halving April 21, 2040
2044 Halving April 25, 2044
2048 Halving April 29, 2048
2052 Halving May 2, 2052
2056 Halving May 6, 2056
2060 Halving May 10, 2060